Archives of Epilepsy
CASE SERIES

Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery: Proposal for a Protocol

1.

Program of Electroneurophysiology, İstanbul Medipol University School of Vocational, İstanbul, Turkey

2.

Department of Occupational Therapy, İstanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

3.

Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

4.

Department of Neurology, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Archives of Epilepsy 2020; 26: 123-131
DOI: 10.14744/epilepsi.2019.92259
Read: 312 Downloads: 118 Published: 17 December 2021

Objectives: Surgical intervention is a crucial and effective treatment option for patients with temporal lobe epilepsy whose seizures are not under control. However, there is a possibility that surgical intervention may have a negative effect on cognitive functions. Cognitive rehabilitation is a treatment option that has been recently investigated for various neurocognitive problems. This study proposes a protocol for the rehabilitation of the cognitive dysfunctions after temporal lobe epilepsy surgery.

Methods: To overcome the cognitive deficits that occurred after surgery, a six-step program was developed, which included the compensatory and adaptation strategies and memory and executive functions. This program was performed after epilepsy surgery in two patients who were evaluated with neuropsychometric test battery.

Results: Cognitive rehabilitation program had a significant and positive effect on the neuropsychometric test results in two epilepsy patients who had postoperative attention, memory and executive function problems.

Discussion: In the postoperative period, patients with temporal lobe epilepsy may be able to recover from cognitive disorders with an effective CR program. Although our results were obtained only with two patients, they suggest that cognitive rehabilitation had a significant and positive effect on epilepsy patients with postoperative attention, memory and executive function problems. However, the onset of the rehabilitation before or after surgery, the duration and the content of the rehabilitation are controversial issues.

Conclusion: Future studies should show evidence basis of the standardized rehabilitation program for patients after epilepsy surgery, and the short and long-term effects of the rehabilitation with larger participants.


Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi Sonrası Bilişsel Bozuklukların Rehabilitasyonu: Bir Protokol Önerisi

Amaç: Nöbet kontrolü sağlanamayan temporal lob epilepsi hastaları için cerrahi müdahale önemli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak cerrahi müdahalenin bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki oluşturma ihtimali vardır. Son zamanlarda bilişsel rehabilitasyon, çeşitli nörobilişsel problemler için araştırılan bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı, temporal lob epilepsi cerrahisi sonrası bilişsel işlevlerdeki bozulmanın rehabilitasyonuna yönelik bir protokol önerisi sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Cerrahi müdahale sonrası meydana gelmiş bilişsel bozuklukların üstesinden gelmek için kompansatuar ve adaptasyon stratejilerini içeren, bellek ve yürütücü fonksiyonları geliştiren, altı adımdan oluşan bir program düzenlendi. Nöropsikometrik test bataryası ile ayrıntılı şekilde değerlendirilen iki hastaya epilepsi cerrahisi sonrası bu program uygulandı.

Bulgular: Ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan iki epilepsi hastasında, kognitif rehabilitasyon programının nöropsikolometrik test sonuçlarına göre anlamlı ve olumlu etkisi olduğu görüldü.

Sonuç: Ameliyat sonrası dönemde temporal lob epilepsi hastalarının yaşadıkları/yaşayacakları bilişsel bozuklukların iyileşmesi etkin bir BR programı ile mümkün olabilir. Her ne kadar sonuçlarımız iki hasta ile elde edilmiş olsa da ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan epilepsi hastalarında kognitif rehabilitasyonun anlamlı ve olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Rehabilitasyonun bilişsel yetenekler üzerinde olumlu bir etkisi vardır, ancak rehabilitasyonun cerrahiden önce veya sonra başlaması, rehabilitasyon süresi ve içeriği tartışmalıdır. Gelecekteki çalışmalar cerrahi sonrası epilepsi hastaları için standartlaştırılmış rehabilitasyon programını, rehabilitasyonun kısa ve uzun dönem etkilerini daha büyük katılımcılar ile kanıta dayalı şekilde göstermelidir.

Files
EISSN 2792-0550