Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Quality of Life of Patients with Epilepsy: Assessment with the Use of the Quality of Life in Epilepsy Inventory-89 (QOLIE-89)

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

3.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı

Archives of Epilepsy 2001; 7: 73-80
Read: 155 Downloads: 100 Published: 01 December 2001

Objectives: To develop a Turkish version of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-89) and to examine the quality of life of epileptic patients and the factors affecting thereof. Patients and Methods: The Quality of Life in Epilepsy Inventory was administered to 130 adult epileptic otherwise healthy patients (58 females, 72 males; mean age 30.6+13.5 years) who were examined in outpatient settings throughout a year. Resu l t s : The mean score for the quality of life of epileptic patients was found to be low (41.19+ 22.65). The results showed that American and Norwegian epileptic patients had a better quality of life than that of Turkish patients. It was found that patients who had had epilepsy for a long time, who had seizures at irregular periods, and who experienced more one seizure a month led a low quality of life. The type of seizure did not affect the quality of life. Conclusion: This test-retest reliability study suggests that QOLIE-89 can be applied to adult epileptic patients in Turkey. Utilization of QOLIE- 89 in the rehabilitation programs of epileptic patients may play a positive role in enhancing the quality of life of epileptic patients.

Epilepsili Hastaların Yaşam Kalitesinin QOLIE-89 (Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği) ile Değerlendirilmesi

Amaç: Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin (QOLIE- 89) Türkiye versiyonunu geliştirmek, epilepsili hastaların yaşam kalitesini ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği, bir yıl süresince nöroloji polikliniğine başvuran ve yaşam kalitesini etkileyen başka sağlık sorunu olmayan toplam 130 yetişkin epilepsili hastaya (58 kadın, 72 erkek; ort. yaş 30.6 ) uygulandı. Bu l g u l a r : Çalışmamızda epilepsili hastaların yaşam kalitesi puanı düşük bulundu (41.19+22.65). Bulgular ımız, Türkiye'de yaşayan epilepsili hastaların ya- şam kalitesinin, ABD ve Norveç'te yaşayan epilepsili hastalara göre düşük olduğunu gösterdi. Hastalık süresi uzun olan, ayda birden fazla sayıda ve/veya düzensiz nöbet geçiren (hem gece-hem gündüz) hastaların yaşam kalitesi düşük bulunurken, nöbet tipinin yaşam kalitesini etkilemediği belirlendi. Son u ç : Yapılan geçerlilik-güvenirlik çalışması sonucunda, QOLIE-89'un Türkiye'deki epilepsili yetiş- kin bireylere uygulanabilecek bir ölçek olduğu belirlendi. Rehabilitasyon çalışmalarında QOLIE-89 gibi yöntemlerden yararlanılması epilepsili hastaların yaşam kalitesini artırmada rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, psikolojik; epilepsi; nöropsikolojik testler; yaşam kalitesi; anket; hastalık etkisi profili.

 

Files
EISSN 2792-0550