Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic

1.

Institute of Health Sciences, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2.

Department of Neurological Physiotherapy and Rehabilitation, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

3.

Department of Clinic Neurophysiology, Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey

4.

Department of Neurology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 85-90
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.67689
Read: 257 Downloads: 116 Published: 16 December 2021

Objectives: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is an extraordinary experience around the world; however, its effect on physical activity, anxiety, and seizure frequency remains unknown among epilepsy patients in the time of the national lockdown. We aimed to investigate whether the physical activity, anxiety, and seizure frequency were affected during the national lockdown of the first 3 months in patients with epilepsy.

Methods: Forty-seven epilepsy patients participated in this study. The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF; metabolic equivalent [MET]-min/week) was used to measure physical activity level. Patients’ anxiety was assessed with the Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7; score). The patients answered the IPAQ-SF and GAD-7 questions through telephone interviews.

Results: The total IPAQ-SF (MET-min/week) scores of patients decreased during the national lockdown compared to pre-lockdown period, while the daily sitting time (min/day) increased (p<0.001). According to the GAD-7 scores, 18 (38.3%) patients had minimal, and only 4 (8.5%) patients had severe anxiety during the lockdown. No changes in seizure frequency were reported by 44 (93.6%) patients.

Conclusion: The presence of physical inactivity and anxiety due to the national lockdown in the time of COVID-19 pandemic can have a detrimental effect on the well-being of epilepsy patients. Patients should participate to the home-based physical activity programs to enhance both their mental and physical health.


Epilepside Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Nöbet Sıklığı: Koronavirüs Hastalığı 2019 Pandemisinin İlk Üç Aylık Sonuçları

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi dünya genelinde sıra dışı bir deneyimdir, fakat ulusal çapta uygulanan sokağa çıkma yasağının epilepsili hastalarda fiziksel aktivite, anksiyete ve nöbet sıklığı üzerine etkisi bilinmemektedir. Biz, ulusal düzeyde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk üç aylık döneminde epilepsili hastaların fiziksel aktivite, anksiyete ve nöbet sıklığının etkilenip etkilenmediğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 47 epilepsi hastası katıldı. Fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite AnketiKısa Form (UFAA; metabolik eşdeğer [MET]-dk/hafta) kullanıldı. Hastaların anksiyete düzeyi Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7; skor) ile değerlendirildi. Hastalar, UFAA ve YAB-7 sorularını telefon görüşmesiyle cevapladı.

Bulgular: Hastaların toplam UFAA (MET-dk/hafta) skorları ulusal çapta uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında azalırken, oturma süreleri (dk/gün) arttı (p<0.001). YAB-7 skorlarına göre, 18 (%38.3) hasta minimal anksiyete düzeyine sahipti ve sadece 4 (%8.5) hasta ciddi anksiyete düzeyindeydi. Nöbet sıklığında değişim olmadığı 44 (%93.6) hasta tarafından raporlandı.

Sonuç: COVID-19 pandemisinde uygulanan ulusal çapta sokağa çıkma yasağı nedeniyle ortaya çıkan fiziksel inaktivite ve anksiyete, epilepsili hastaların iyilik hali üzerine yıkıcı etkiye sahip olabilir. Hastaların mental ve fiziksel sağlığını iyileştirmek için ev tabanlı fiziksel aktivite programlarına katılmaları teşvik edilmelidir.

Cite this article as: Aktar B, Balcı B, Ferik S, Öztura İ, Baklan B. Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. Epilepsi 2021;27:85-90.

Files
EISSN 2792-0550