Archives of Epilepsy
CASE REPORT

Normotensive Postpartum Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) as a Rare Cause of Seizures: Two Case Reports

1.

Department of Neurology, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2.

Department of Neurology, Bahcesehir University Faculty of Medicine Goztepe Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey

3.

Department of Obstetrics and Gynecology, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 253-257
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.48378
Read: 240 Downloads: 102 Published: 16 December 2021

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a syndrome characterized by various neurological findings such as headache, visual disturbances, seizures and altered consciousness, and imaging findings of edema in the posterior cerebral regions. Clinical and radiological findings are often reversible. Etiology may include hypertension, cytotoxic drugs, and autoimmune diseases. It often develops on the background of eclampsia and high blood pressure in the postpartum period. In this article, two cases of PRES, which developed under normal blood pressure values during pregnancy and postpartum period and characterized by seizure, are presented.


Nadir Bir Nöbet Nedeni Olarak Postpartum Normotansif Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES): İki Olgu Sunumu

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) başağrısı, görme bozuklukları, nöbet ve bilinç değişikliği gibi çeşitli nörolojik bulgular ve posterior serebral bölgelerde ödemin izlendiği görüntüleme bulguları ile karakterize bir sendromdur. Klinik ve radyolojik bulgular sıklıkla geri dönüşümlüdür. Etiyolojisinde hipertansiyon, sitotoksik ilaçlar, otoimmün hastalıklar yer alabilmektedir. Postpartum dönemde sıklıkla eklampsi ve yüksek kan basıncı zemininde gelişmektedir. Bu yazıda gebelik ve postpartum dönemde normal kan basıncı değerleri ile gelişen, nöbet ile karakterize iki PRES olgusu sunulmuştur.

Cite this article as: Zanapalioglu U, Yagcioglu Yassa O, Karakaptan Ataman Y, Yassa M, Erturk Cetin O. Normotensive Postpartum Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) as a Rare Cause of Seizures: Two Case Reports. Epilepsi 2021;27:253-257.

Files
EISSN 2792-0550