Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Lead Fractures after Vagal Nerve Stimulator Implantation

1.

Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Neurosurgery, Şırnak State Hospital, Şırnak, Turkey

3.

Department of Neurosurgery, Eskişehir State Hospital, Eskişehir, Turkey

4.

Department of Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

5.

Department of Pediatric Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

6.

Department of Neurosurgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Archives of Epilepsy 2019; 25: 136-140
DOI: 10.14744/epilepsi.2018.97659
Read: 533 Downloads: 142 Published: 17 December 2021

Objectives: Vagal nerve stimulator is an effective treatment option for the medical treatment of the resistant-epilepsies. Surgical complication risks, as well as device-dependent risks, are also present. In this study, we aimed to draw attention to lead fractures from device-dependent complications.

Methods: Between March 2005 and March 2015, patients who had vagal nerve stimulator implantation were screened in our clinic, and patients with lead fractures were included in this study.

Results: Vagal nerve stimulator implants were implanted to over 170 patients in our clinic, and 11 of them were found to have lead fractures. They were all taken to revision surgery.

Conclusion: Although lead fractures are not common, they form 11% of the device-dependent complications. High seizure severity, frequent frequency, long seizures and trauma may cause lead fractures.


Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları

Amaç: Vagal sinir stimülatörü, tıbbi tedaviye dirençli epilepsilerde kullanılan etkin bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi komplikasyon riskleri olduğu gibi cihaza bağımlı riskleri de mevcuttur. Bu çalışmamızda, cihaz bağımlı komplikasyonlardan lead kırıklarına dikkat çekmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mart 2005–Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılan hastalar tarandı ve hastalardan lead kırıkları olanlar bu çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Kliniğimizde 170’in üzerinde hastaya vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılmış olup bunların 11 tanesinde lead kırığı saptandı. Hepsi revizyon cerrahisine alındı.

Sonuç: Lead kırıkları çok sık görülmese de cihaz bağımlı komplikasyonların %11’ini oluşturmaktadır. Nöbet şiddetinin yüksek, frekansının sık olması, nöbetlerin uzun sürmesi ve travmalar bu kırıklara neden olabilmektedir.

Files
EISSN 2792-0550