Archives of Epilepsy
EXPERIMENTAL STUDY

Expression of Lung IL-1β and IL-6 in Pentylenetetrazol-Kindling Model Epilepsy

1.

Department of Medical Biology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

2.

Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

3.

Department of Biophysics, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 205-211
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.35403
Read: 48 Downloads: 29 Published: 16 December 2021

INTRODUCTION: Cytokines are thought to be involved in the pathogenesis of many neurological diseases such as epilepsy. It is predicted that ınterleukin (IL)-1β and IL-6 levels in brain tissue are effective in the initiation and maintenance of epileptic seizures. However, there is no study addressing the inflammatory process in the lung in epileptic conditions. It was aimed to contribute to the mechanism of respiratory pathologies accompanying epilepsy in this study.

METHODS: The chemical pentylenetetrazol (PTZ) has been used to develop epileptic seizures in rats. To examine the effect of seizures on the formation of inflammation in the lung, the expression levels of IL-1β and IL-6 were measured by real-time polymerase chain reaction.

RESULTS: We found that the expression levels of IL-6 and IL-1β in the lung tissue of rats in the animal model of epilepsy induced by PTZ increased significantly. In addition, we found that both IL-6 and IL-1β mRNA expression increased at a higher rate in epileptic females than males.

DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first study evaluating the IL-1β and IL-6 expression levels in the lung. Our results support the existence of an inflammatory state in epileptic patients. The significance of our findings will be supported by future studies on pro-inflammatory and anti-inflammatory responses in the lung.


Pentilentetrazol-Tutuşma Modeli Epilepside Akciğer IL-1 β Ve IL-6 Ekspresyonu

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitokinlerin epilepsi gibi birçok nörolojik hastalığın patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Beyin dokusundaki IL-1β ve IL-6 seviyelerinin epileptik nöbetlerin başlamasında ve sürdürülmesinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, epileptik durumlarda akciğerdeki iltihaplanma sürecini ele alan bir çalışma yoktur. Bu çalışmada epilepsiye eşlik eden solunum patolojilerinin mekanizmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kimyasal pentylenetetrazol, sıçanlarda epileptik nöbetler geliştirmek için kullanılmıştır. Nöbetlerin akciğerde inflamasyon oluşumu üzerindeki etkisini incelemek için IL-1β ve IL-6 ekspresyon seviyeleri RT-PCR ile ölçüldü.

BULGULAR: Pentilentetrazol ile indüklenen epilepsi hayvan modelinde sıçanların akciğer dokusunda IL-1β ve IL-6 ekspresyon seviyelerinin önemli ölçüde arttığını bulduk. Ek olarak, hem IL-1β hem de IL-6 mRNA ekspresyonunun epileptik kadınlarda erkeklerden daha yüksek bir oranda arttığını bulduk.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu, akciğerde IL-1β ve IL-6 ekspresyon düzeylerini değerlendiren ilk çalışmadır. Sonuçlarımız epileptik hastalarda inflamatuar bir durumun varlığını desteklemektedir. Bulgularımızın önemi, akciğerde proinflamatuar ve antiinflamatuar yanıtlar üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalarla desteklenecektir.

Cite this article as: Inandiklioglu N, Koklu B, Sahin S, Guleryuz N, Akyuz E. Expression of Lung IL-1β and IL-6 in PentylenetetrazolKindling Model Epilepsy. Epilepsi 2021;27:205-211.

Files
EISSN 2792-0550